ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

Η ΑΤΤΙΣ επιλέχθηκε ως τοπικός συνεργάτης στην Ελλάδα από την Παγκόσμια Τράπεζα (Word Bank Group) σε θέματα του Αγροδιατροφικού τομέα στην Ελλάδα. Το 2016 η ΑΤΤΙΣ συνέβαλε στην εκπόνηση της ετήσιας μελέτης της Τράπεζας με  θέμα “ENABLING THE BUSINESS OF AGRICULTURE 2016-COMPARING REGULATORY GOOD PRACTICES".

Η μελέτη αφορά στην καταγραφή των επιχειρηματικών πρακτικών σε θέματα εμπορίου/εξαγωγών αγροτικών προϊόντων και τροφίμων και την νομοθεσία που εφαρμόζεται σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η ΑΤΤΙΣ συνέβαλε στην καταγραφή αυτών των πρακτικών στην Ελλάδα και τις απαιτήσεις της Εθνικής και Ευρωπαικής Νομοθεσίας σε τοπικό επίπεδο.

Δείτε ολόκληρη την μελέτη εδώ

Comments are closed.