ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

Η εταιρία Β.ΑΤΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΕ  συνεργάζεται με την εταιρία ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ σε θέματα ελέγχου ποιότητας, ασφάλειας τροφίμων και ιχνηλασιμότητας. Η πολύχρονη εμπειρία και  τεχνογνωσία στην βιομηχανία τροφίμων και αγροτικών προϊόντων  των στελεχών της εταιρίας την καθιστούν αξιόπιστο συνεργάτη σε θέματα διασφάλισης ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων.

Στόχος της εταιρίας μας  είναι η παροχή εξειδικευμένων και καινοτόμων υπηρεσιών, ικανοποιώντας  κάθε φορά τις ανάγκες των συνεργατών . Οι υπηρεσίες της εταιρίας Β.ΑΤΤΙΣ ΕΠΕ καλύπτουν όλη την εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων «από το χωράφι έως το πιάτο του καταναλωτή»

Comments are closed.