Υπηρεσίες

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ / ΠΡΟΩΘΗΣΗ

    Η εταιρία μας μεταξύ άλλων χαρακτηρίζεται από εξειδίκευση σε θέματα Διεθνούς Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων. Παρέχουμε συμβουλευτική υποστήριξη σε…

  • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ

    Αναλαμβάνουμε την παρακολούθηση και διαχείριση μεγάλων επενδύσεων επιχειρήσεων με απόλυτη  επιτυχία. Επίσης παρέχουμε τεχνική υποστήριξη στην διαχείριση έργων για λογαριασμό…

  • ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

    Η μελέτη και εφαρμογή περιβαλλοντικών προτύπων χαρακτηρίζονται από απλότητα στην εφαρμογή και την έγκαιρη παράδοση τους. Επιπλέον η εταιρία παρέχει…