ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ / ΠΡΟΩΘΗΣΗ

Σχέδια μάρκετινγκ

Η εταιρία μας μεταξύ άλλων χαρακτηρίζεται από εξειδίκευση  σε θέματα Διεθνούς Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων. Παρέχουμε συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα μάρκετινγκ και  καναλιών διανομής σε χώρες εξωτερικού.

Ενδεικτικές υπηρεσίες:

  • Σχέδια μάρκετινγκ
  • Δευτερογενής έρευνα αγορών εξωτερικού/Ανταγωνιστικά Προϊόντα
  • Ανάλυση καναλιών διανομής
  • Εταιρική ταυτότητα

 

Μελέτες προβολής και προώθησης αγροτικών προϊόντων και τροφίμων/μελέτες κατοχύρωσης ονομασιών ΠΟΠ-ΠΓΕ

Αναλαμβάνουμε την σύνταξη και υποβολή πρότασης σε επιδοτούμενα προγράμματα προώθησης και προβολής αγροτικών προϊόντων.  Επίσης αναλαμβάνουμε την σύνταξη και υποβολή πρότασης για την κατοχύρωση ονομασίας προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης αγροτικών προϊόντων (Προϊόντα ΠΟΠ / ΠΓΕ) και την παρακολούθηση μέχρι την τελική έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

1 Response

  1. Everything is very open and very clear explanation of issues. was truly information. Your website is very useful. Thanks for sharing.

Leave a comment